Serdecznie witamy na nowej wersji oficjalnej stronie internetowej miejscowości Szymiszów!

Zapraszamy do lektury!!!

VIII sesja Rady Miejskiej - sprawozdanie

Henryk Skowronek

29 kwietnia 2015r. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

 

 

 Po przyjęciu porządku obrad i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami, radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

2. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie;

3. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

4. wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica;

5. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie;

6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w powyższej uchwale wprowadziła niewielką poprawkę do poprzednich zapisów. Dotychczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była uiszczana z „góry” do 15 dnia miesiąca. Obecnie opłatę będziemy płacić z „dołu”, w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia tej opłaty;

8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania;

9. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

10. przystąpienia gminy do projektu pn. „MultiSport”;

 11. zmian w uchwale budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015r.

Jak widać, większość uchwał podjętych w trakcie VIII sesji Rady Miejskiej dotyczyła spraw związanych z „gospodarką śmieciową”. Warto dodać, że 19 maja zostanie rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie na kolejne 2 lata.

Następna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbędzie się 27 maja 2015r. o godz. 14.00.

Z poważaniem

Henryk Skowronek

Statystyki odwiedzin

1715294
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
486
577
5487
24895
1715294


Twoje IP:3.238.72.180

Wspierają nas:

 • 28722321_1975646945798110_1102013075_n.jpg
 • aik.jpg
 • ats.jpg
 • bis1.png
 • bis2.jpg
 • bslm.jpg
 • DelVillaggioLogo.png
 • fiesta.png
 • gaja1.jpg
 • gorski3.jpg
 • hekate.jpg
 • hydro1.jpg
 • jontza.jpg
 • jubiler.png
 • kajak.JPG
 • kalla.jpg
 • kampa.jpg
 • logo_whitebg.jpg
 • lokal.jpg
 • mp.jpg
 • niezapominajka.png
 • olszowa.jpg
 • optyk.jpg
 • profu.JPG
 • radni3.jpg
 • skrzypczyk.jpg
 • wizytowka_awers.jpg
 • zimon.jpg
 • zimon.png
 • znmr.jpg

Logowanie