Serdecznie witamy na nowej wersji oficjalnej stronie internetowej miejscowości Szymiszów!

Zapraszamy do lektury!!!

Jesienne porządki zgodnie z prawem

Patrycja Murlowska

 

Z nami piękna polska jesień, która mobilizuje do porządków w ogrodzie: przycinania drzew i roślin, grabienia trawnika i czyszczenia terenu wokół domu. Planując jesienne porządki, dowiedzmy się jak zrobić to zgodnie z prawem, w szczególności jeżeli chodzi o palenie ogniska na prywatnym terenie (posesji, działce itp.).

 

 

Zakaz palenia ogniska na własnej nieruchomości nie wynika z jakiegokolwiek aktu wydanego przez Radę Gminy Strzelce Opolskie czy Burmistrza Strzelec Opolskich. Kwestie te regulują inne przepisy, przede wszystkim ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, w tym przede wszystkim:

 

a. rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),

 

b. składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)

 

c. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),

 

d. wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).    

 

Rekreacyjne palenie ogniska na własnej działce, w miejscu niezabronionym przez przytoczone przepisy, jest dozwolone. Należy jednak pamiętać, co palimy oraz by nie powstała nadmierna ilość dymu i uciążliwego zapachu, gdyż może się to nie spodobać naszym sąsiadom.

 

Ponadto, w niektórych przypadkach, kwestie dotyczące palenia ogniska regulują odrębne, wewnętrzne przepisy (regulaminy) uchwalone przez zarządców wspólnot bądź zarządy ogrodów działkowych.

 

 

 

W przypadku Gminy Strzelce Opolskie nie wolno rozpalać ogniska w celu spalania odpadów zielonych (suchej trawy, liści, ściętych gałęzi i drzew pochodzących z posesji), ze względu na fakt, że gmina organizuje odbiór tych odpadów, co reguluje art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Nie przestrzegając przytoczonych zasad możemy narazić się na konsekwencje finansowe i administracyjne związane z interwencjami służb porządkowych.

 

Henryk Skowronek

 

Sołtys Szymiszowa - Osiedle

 

 

 

Statystyki odwiedzin

1052842
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
587
455
3181
17616
1052842


Twoje IP:100.24.125.162

Wspierają nas:

 • 28722321_1975646945798110_1102013075_n.jpg
 • aik.jpg
 • ats.jpg
 • bis1.png
 • bis2.jpg
 • bslm.jpg
 • DelVillaggioLogo.png
 • fiesta.png
 • gaja1.jpg
 • gorski3.jpg
 • hekate.jpg
 • hydro1.jpg
 • jontza.jpg
 • jubiler.png
 • kajak.JPG
 • kalla.jpg
 • kampa.jpg
 • logo_whitebg.jpg
 • lokal.jpg
 • mp.jpg
 • niezapominajka.png
 • olszowa.jpg
 • optyk.jpg
 • profu.JPG
 • radni3.jpg
 • skrzypczyk.jpg
 • wizytowka_awers.jpg
 • zimon.jpg
 • zimon.png
 • znmr.jpg

Logowanie