Serdecznie witamy na nowej wersji oficjalnej stronie internetowej miejscowości Szymiszów!

Zapraszamy do lektury!!!

Podsumowanie spotkania w sprawie budowy składu opału w Szymiszowie

Henryk Skowronek

12 stycznia 2015r. w świetlicy wiejskiej w sołectwie Szymiszów Wieś odbyło się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla w Szymiszowie przy ul. Małej.

 W spotkaniu oprócz mieszkańców naszej miejscowości wzięli udział m.in. z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich Józef Kampa, inwestor Adam Zawadzki (firma Ewpol), projektant Henryk Rudner, radny powiatu strzeleckiego Jan Bogusz, urzędnicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, sołtysi sołectw Szymiszów Wieś i Szymiszowa – Osiedla oraz radni Gminy Strzelce Opolskie.

W pierwszej części spotkania przedstawiony został zarys całej inwestycji oraz badania związane z ewentualnym negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zostało przedstawione stanowisko mieszkańców, którzy uważają, że istnieją okoliczności wskazujące jednoznacznie  na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko przyrodnicze oraz środowisko społeczne, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi. Wśród zagrożeń wskazano przede wszystkim pojawienie się na drogach naszej miejscowości kolejnego, ciężkiego transportu samochodowego (firma zamierza korzystać z dróg powiatowych: ul. Ligonia, Dworcowa oraz drogi gminnej – ul. Mała). Zwrócono także uwagę na ponadnormatywną emisję spalin samochodowych i pyłu oraz emisję hałasu do środowiska, ze względu na transport, rozładunek, przesiewanie i przeładunek składowanych materiałów.

 W drugiej części zebrania, poszczególni mieszkańcy kierowali swoje wnioski i zapytania do inwestora oraz przedstawicieli gminy Strzelce Opolskie. Zwracano uwagę, że mimo tego, iż „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle” przyjęty Uchwałą Nr XXXI/257/09 przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich dnia 28 stycznia 2009r. zezwala na budowę w/w miejscu obiektów produkcyjnych, składów czy magazynów to, działalność realizująca ustalenia tegoż planu, absolutnie nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do której inwestor nabył tytuł prawny.

Wobec powyższego, na zakończenie spotkania, mieszkańcy w głosowaniu, jednogłośnie opowiedzieli się przeciw planowanej budowie przemysłowego składu opału na ul. Małej w Szymiszowie.

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich

Statystyki odwiedzin

1722869
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
5545
523
13059
6736
1722869


Twoje IP:3.238.72.180

Wspierają nas:

 • 28722321_1975646945798110_1102013075_n.jpg
 • aik.jpg
 • ats.jpg
 • bis1.png
 • bis2.jpg
 • bslm.jpg
 • DelVillaggioLogo.png
 • fiesta.png
 • gaja1.jpg
 • gorski3.jpg
 • hekate.jpg
 • hydro1.jpg
 • jontza.jpg
 • jubiler.png
 • kajak.JPG
 • kalla.jpg
 • kampa.jpg
 • logo_whitebg.jpg
 • lokal.jpg
 • mp.jpg
 • niezapominajka.png
 • olszowa.jpg
 • optyk.jpg
 • profu.JPG
 • radni3.jpg
 • skrzypczyk.jpg
 • wizytowka_awers.jpg
 • zimon.jpg
 • zimon.png
 • znmr.jpg

Logowanie