Zebranie Wyborcze w sołectwie Szymiszów - Osiedle

Henryk Skowronek

12 marca 2015r. w Domu Spotkań odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Szymiszów-Osiedle. Było to spotkanie wyborcze, w trakcie którego zebrani mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej naszego sołectwa na lata 2015-2019.

 

Frekwencja dopisała, w Zebraniu udział wzięło 75 mieszkańców, a wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Opolskie Bernard Kusidło i Adam Capała, radny Powiatu Strzeleckiego Jan Zubek oraz dzielnicowy Komendy Policji w Strzelcach Opolskich Marcin Bielecki. Zebraniu przewodniczył Joachim Polok. Na stanowisko sołtysa został zgłoszony jeden kandydat (piszący te sprawozdanie), który uzyskał 100% poparcie. Do rady sołeckiej nowej kadencji zgłoszono 8 kandydatów, wśród których mieszkańcy wybrali  (wcześniej Zebranie postanowiło, że Rada będzie liczyć 7 członków) następujących przedstawicieli wspomagających działania sołtysa: Brygidę Ploch, Różę Kozioł, Patrycję Murlowską, Krystiana Derner, Krzysztofa Kubika, Bernarda Gawlika i Mateusza Zimona. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym została Brygida Ploch.

W czasie procederu wyborczego, sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za lata 2011-2015 przedłożył obecnie urzędujący sołtys. Zostały także nakreślone cele na kolejną kadencję. Wśród głównych celów zostały zgłoszone następujące zadania do realizacji:

1. dokończenie budowy parkingu wraz z zielenią urządzona na działce 165/15, ul. Ligonia;

2. remont drogi transportu rolnego na działce gminnej nr 254/2 (łącznik ulic Stara Karolina i ul. Pięknej);

3. remont pomieszczeń znajdujących się w Domu Spotkań, ul. Ligonia 12;

4. kontynuacja nacisku na Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w sprawie budowy dalszej części chodnika pieszego na DP 1806, ul. Ligonia ;

5. realizacja cyklicznych imprez kulturalnych, organizacja dwóch imprez plenerowych oraz nowe pomysły integracyjne (wycieczki jednodniowe, wystawy i spotkania tematyczne, Dzień Józefa);

 W drugiej części spotkania udział wzięli przedstawiciele SWiK: Norbert Czusik, Piotr Stodko i Robert Banasz. Na początku został przedstawiony harmonogram prac na rok 2015, tak dotyczący zakresu robót przy budowie sieci kanalizacyjnej, jak też prac związanych z przełączaniem odbiorców na nową sieć wodociągową. Zostały zaprezentowane ogólne zasady wykupu przyłączy kanalizacyjnych przez SWiK od właścicieli nieruchomości prywatnych, a na zakończenie mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich indywidualnych uwag i zapytań związanych z prowadzoną inwestycją.

W imieniu swoim i rady sołeckiej bardzo dziękuję za tak liczny udział w Zebraniu Wyborczym naszego sołectwa, jak i również za zaufanie jakim zostaliśmy przez Państwa obdarzeni.

Henryk Skowronek

Sołtys Szymiszowa - Osiedle

Statystyki odwiedzin

1715395
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
587
577
5588
24996
1715395


Twoje IP:3.238.72.180

Logowanie