Podsumowania sołeckie

Henryk Skowronek


Poniżej przedstawiam podsumowanie w liczbach z działalności sołtysa i rady sołeckiej Szymiszowa - Osiedle za okres kadencji 2011 - 2015. W czwartek, 12 marca mieszkańcy naszego sołectwa na Zebraniu Wiejskim dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej na lata 2015 - 2019. Sprawozdanie z tego spotkania już niebawem na naszej stronie internetowej.

 

 

Sołectwo Szymiszów-Osiedle w liczbach – 2015r.

 

Liczba mieszkańców

2013

2014

2015

1 027 osób

1 014 osób

996 osób

Odległość od siedziby gminy

6 km

Ogólna powierzchnia sołectwa

781ha

 

 

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2014 r.

 

PLAN

WYKONANIE

%

 

Doposażenie świetlicy wiejskiej

400,00

398,00

99,5

 

Instalacja siedzisk na boisku sportowym

2 100,00

2 099,18

100,0

 

Organizacja Dnia Seniora

1 700,00

1 699,09

99,9

 

Promocja wsi

800,00

798,85

99,9

 

Utrzymanie pomieszczenia sołeckiego

800,00

799,81

100,0

 

Utrzymanie terenów zielonych

2 633,20

2 630,57

99,9

 

Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej

600,00

599,97

100,0

 

Zagospodarowanie działki gminnej za przystankiem PKS (POM) na miejsca postojowe z zielenią urządzoną – II etap

15 000,00

14 997,24

100,0

                     R A Z E M

24 033,20

24 022,71

100,0

 

Wysokość funduszu sołeckiego w 2015 r.

 1. p.

Nazwa przedsięwzięcia

Wydatek

 

Babcia i Dziadek mają święto – spotkanie z wnukami przy muzyce i śpiewie

1 700,00

 

Doposażenie świetlicy wiejskiej

400,00

 

Promocja sołectwa

1 000,00

 

Remont drogi gminnej na działce nr 120/3

3 300,00

 

Remont kuchni w biurze sołectwa ul. Ligonia 12

1 000,00

 

Utrzymanie terenów zielonych

2 554,75

 

Współorganizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej

500,00

 

Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Ligonia  na miejsca postojowe wraz z zielenią urządzoną

15 000,00

RAZEM 25 454,75      

 

  Dodatkowe środki zabezpieczone na organizację imprez kulturalnych: 2 700,00 zł

 • zakupy (§ 4210):     1 400,00 zł

 

 • usługi (§ 4300):       1 300,00 zł

 

 

 

Łączna wartość czynów społecznych w 2014 r. wyniosła 25 325 zł, w tym: 

  • mieszkańcy przepracowali łącznie 1 595 godzin, na kwotę 23 925 zł     
 • praca sprzętu – łącznie 28 godzin, na kwotę 1 400 zł

 

 • środki pozyskane od sponsorów: 18 200 zł

 

 

 •  

Wartość wkładu społecznego /w zł/

W tym na:

2011

2012

2013

2014

Razem

drogach

-

-

-

1 125

1 125

chodnikach

-

-

-

-

-

obiektach – kluby, świetlice, pomieszczenie sołeckie,  bud. parking

8 965

12 800

2 100

3 080

26 945

organizację imprez

8 860

5 810

5 960

20 370

41 000

utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych; prace porządkowe                na terenie sołectwa

690

5 150

3 000

-

8 840

pozostałe

210

-

1 335

750

2 295

Razem

18 725

23 760

12 395

25 325

80 205

       Na jednego mieszkańca  (za ostatnie 4 lata)    -     79,25 zł

 Na jednego mieszkańca  (za ostatni rok)      -     25,43 zł

Dodatkowe środki pozyskane dla sołectwa Szymiszów-Osiedle w latach 2011-2014:

 

 • Stworzenie pomieszczenia na działalność sołectwa Szymiszów Osiedle. Gruntowny remont części istniejącego obiektu – przyznane dofinansowanie: 5 000 zł - gminny konkurs grantowy – 2011 r.      
 • Stworzenie pomieszczenia na działalność sołectwa Szymiszów Osiedle. II etap- Wyposażenie wyremontowanej części istniejącego obiektu”przyznane dofinansowanie: 4 000 zł - gminny konkurs grantowy – 2012 r.                                                          
 • Bliskie spotkanie z tradycją i kulturą w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej  w Szymiszowie Osiedlu, na kwotę 24 980,25 zł – małe projekty -( wnioskodawca: SOK) – 2014r.
 • Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Szymiszowie, na kwotę 15 561,60 zł – małe projekty -(wnioskodawca: Gmina Strzelce Opolskie) – 2014 r.
 • E-świetlica możliwością poszerzenia naszych horyzontów" - modernizacja 6 świetlic wiejskich w Gminie Strzelce Opolskie poprzez zakup komputerów wraz dostępem do Internetu, w tym Szymiszów Osiedle, na kwotę 24 804,74 zł – małe projekty - (wnioskodawca: SOK) – 2014 r.
 • Organizacja Rodzinnego Turnieju Rekreacyjno-Sportowego Sołectw Wiejskich Gminy Strzelce Opolskie – Program Mini Grantów „Działam, pomagam, jestem wolontariuszem” – ArcerorMittal - przyznane dofinansowanie: 14 800 zł – 2014 r.
 • Henryk Skowronek
 • Sołtys Szymiszowa - Osiedla

 

Statystyki odwiedzin

1715452
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
644
577
5645
25053
1715452


Twoje IP:3.238.72.180

Logowanie