Serdecznie witamy na nowej wersji oficjalnej stronie internetowej miejscowości Szymiszów!

Zapraszamy do lektury!!!

Nabór do zespołów terenowych

Henryk Skowronek

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO ZESPOŁÓW TERENOWYCH DO SPRAW PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Komisja do spraw przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta Strzelce Opolskie, powołana Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015 r., ogłasza nabór  przedstawicieli lokalnej społeczności do zespołów terenowych ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

 

 1. Do zakresu działania zespołu terenowego należy przeprowadzenie w dniu 10 maja 2015 r. konsultacji społecznych na terenie działania obwodowych komisji wyborczych, w formie pytań ankietowych będących przedmiotem konsultacji.

2. W skład każdego zespołu terenowego wchodzi po jednym przedstawicielu: Burmistrza Strzelec Opolskich, zarządcy obiektu, w którym będą odbywać się konsultacje oraz lokalnej społeczności.

3. Członkiem zespołu terenowego może być osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie gminy Strzelce Opolskie.

4. Za udział w pracach zespołu przysługuje wynagrodzenie.

5. Zgłoszenia kandydatów-przedstawicieli lokalnej społeczności mogą być indywidualne lub rekomendowane przez inne podmioty np. lokalne stowarzyszenia, sołtysa, rady sołeckie.

6. Zgłoszenia należy dokonać na druku dostępnym na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, w pokoju nr 27a.

7. Zgłoszenia można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, do pokoju nr 27a albo przesłać drogą elektroniczną, w postaci zeskanowanego zgłoszenia zawierającego podpis zgłaszającego, na adres: j.goczol@strzelceopolskie. W tytule maila należy wpisać: „zgłoszenie do pracy w zespole”.

8. Termin składania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2015 r.

9. W przypadku zgłoszenia do danego zespołu terenowego większej liczby kandydatów – przedstawicieli lokalnej społeczności, członka zespołu terenowego reprezentującego lokalną społeczność wyłania się w drodze losowania. Informację o terminie i miejscu losowania umieszcza się na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl .

10. Informacji dotyczących zgłoszeń udziela p. Jacek Goczoł, pod nr telefonu (077) 40 49 337.

Statystyki odwiedzin

1724172
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
430
876
1306
8039
1724172


Twoje IP:3.238.118.80

Wspierają nas:

 • 28722321_1975646945798110_1102013075_n.jpg
 • aik.jpg
 • ats.jpg
 • bis1.png
 • bis2.jpg
 • bslm.jpg
 • DelVillaggioLogo.png
 • fiesta.png
 • gaja1.jpg
 • gorski3.jpg
 • hekate.jpg
 • hydro1.jpg
 • jontza.jpg
 • jubiler.png
 • kajak.JPG
 • kalla.jpg
 • kampa.jpg
 • logo_whitebg.jpg
 • lokal.jpg
 • mp.jpg
 • niezapominajka.png
 • olszowa.jpg
 • optyk.jpg
 • profu.JPG
 • radni3.jpg
 • skrzypczyk.jpg
 • wizytowka_awers.jpg
 • zimon.jpg
 • zimon.png
 • znmr.jpg

Logowanie