Serdecznie witamy na nowej wersji oficjalnej stronie internetowej miejscowości Szymiszów!

Zapraszamy do lektury!!!

VI sesja Rady Miejskiej - podsumowanie

Henryk Skowronek

 

25 lutego 2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Na początku obrad nastąpiło powitanie gości z miasta partnerskiego Tyśmienica na Ukrainie. Wizyta gości jest związana z odbiorem pomocy rzeczowej przekazanej przez strzeleckich przedsiębiorców i samorządu strzeleckiego dla samorządu Rejonu Tyśmienica, w związku z konfliktem zbrojnym we wschodnich regionach Ukrainy.

 

Następnie sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami przedstawiła p. Maria Feliniak, z-ca Burmistrza Strzelec Opolskich. W dalszej części obrad, radni podjęli uchwały w sprawach:

1. zamiaru utworzenia młodzieżowej rady gminy;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów;

3. określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie w 2015 roku”;

4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej. W wyniku decyzji RM w Strzelcach Opolskich została wszczęta procedura przygotowania do zbycia terenu byłego stadionu „Budowlanych”. Po zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod działalność przemysłowo – usługową;

5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Opolskich.

Po przyjęciu uchwał, radni zgłaszali swoje interpelacje i zapytania. Następna sesja została zaplanowana dokładnie za miesiąc, na dzień 25 marzec 2015r.

Sprawy ważne:

Spora część sesji została zarezerwowana dla p. Marka Życzyńskiego, Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich. Przedstawił on radnym informację o stanie i perspektywach rozwoju systemu edukacji w gminie Strzelce Opolskie. Szczególne emocje wywołała „perspektywa” rozwoju oświaty w naszej gminie, a uściślając „restrukturyzacja” tej sfery budżetowej (Oświata pochłania ponad 40% budżetu gminy). W sposób ogólny zostały zaprezentowane kierunki ewentualnych zmian, które niestety także mogą dotknąć nasze (szymiszowskie) placówki oświatowe. Przypominam, że w naszej miejscowości funkcjonują dwa przedszkola, szkoła podstawowa i gimnazjum. GZOiW prawdopodobne zmiany zamierza wprowadzić w roku szkolnym 2016/2017, a więc w roku bieżącym czeka nas bardzo „gorąca” dyskusja w powyższym temacie.

 

Henryk Skowronek

Radny RM w Strzelcach Opolskich

Statystyki odwiedzin

2369199
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkich
496
639
5227
25552
2369199


Twoje IP:35.172.230.21

Wspierają nas:

 • 28722321_1975646945798110_1102013075_n.jpg
 • aik.jpg
 • ats.jpg
 • bis1.png
 • bis2.jpg
 • bslm.jpg
 • DelVillaggioLogo.png
 • fiesta.png
 • gaja1.jpg
 • gorski3.jpg
 • hekate.jpg
 • hydro1.jpg
 • jontza.jpg
 • jubiler.png
 • kajak.JPG
 • kalla.jpg
 • kampa.jpg
 • logo_whitebg.jpg
 • lokal.jpg
 • mp.jpg
 • niezapominajka.png
 • olszowa.jpg
 • optyk.jpg
 • profu.JPG
 • radni3.jpg
 • skrzypczyk.jpg
 • wizytowka_awers.jpg
 • zimon.jpg
 • zimon.png
 • znmr.jpg

Logowanie