Wielka Sobota. Adoracja przy Grobie Pańskim

Henryk Skowronek