Odbiór odpadów zielonych

Henryk Skowronek

                     Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich informuje, że na terenie Szymiszowa - Osiedle

zostaną przeprowadzone kolejne zbiórki ODPADÓW ZIELONYCH

 

 (suchej trawy, liści, drobnych gałęzi)    z  nieruchomości zamieszkałych według harmonogramu:

15 kwietnia 2015 r.

15 maja 2015 r.

17 czerwca 2015 r.

Odpady odbierane będą w workach brązowych bezpośrednio sprzed posesji ( prosimy nie naklejać na worki kodów kreskowych).

Worki w kolorze brązowym są do pobrania – BEZPŁATNIE – w siedzibie PUKiM Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich ul. Mickiewicza 2, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (parter, pokój nr 4) oraz bezpośrednio u sołtysa (ul. Ligonia 47).