Budujemy nasze sołectwo

Henryk Skowronek

Inwestycje realizowane przez sołectwo, głównie jako inwestycje publiczne mają w swoim głównym celu zaspokajać  podstawowe i codzienne potrzeby mieszkańców, w tym szczególnie w sferze bezpieczeństwa,  użyteczności i estetyki. Dlatego sołectwo Szymiszów – Osiedle większość swoich wydatków planuje w tym kierunku. W chwili obecnej na terenie Szymiszowa – Osiedle realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

Istotną inwestycję na swoim terenie (były POM) prowadzi także firma ALRUNO, gdzie jest modernizowany plac manewrowy wraz z budową odwodnienia. Ten projekt zasadniczo poprawi sytuację w trakcie opadów deszczu mieszkańców, właścicieli części nieruchomości znajdujących się na ul. Ligonia, Zielona i Piękna, a z kolei rada parafialna kościoła pw. Ducha Św. w Szymiszowie – Osiedle przygotowuje plan związany z budową nowego ogrodzenia na placu kościelnym.

Na koniec warto wspomnieć o planach nieco bardziej odległych a istotnych z punktu widzenia rozwoju sołectwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza w przyszłym roku rozpocząć procedurę związaną z podziałem nieruchomości pod zabudowę na części dz. nr 110/23 a oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szymiszowa - Osiedle symbolem MN-7. Z tego terenu ma być wydzielone około 18 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Mam nadzieję, że zadania już realizowane przyniosą wiele pożytku mieszkańcom a plany na przyszłość spotkają się z ich akceptacją. 

Skowronek Henryk

Sołtys Szymiszowa - Osiedle