Dzień Seniora 2015!

Henryk Skowronek

Tradycyjnie, tym razem 25 stycznia 2015r. odbyła się coroczna impreza z okazji Dnia Seniora zorganizowana dla osób po 65 roku życia z sołectwa Szymiszów - Osiedle. Tym razem ta wyjątkowa uroczystość odbywała się pod hasłem „Babcia i Dziadek mają Święto – spotkanie z wnukami przy muzyce i śpiewie”.

 

 Całą imprezę i poczęstunek przygotowała oraz sfinansowała rada sołecka i sołtys Szymiszowa - Osiedle, przy pomocy świetlicy wiejskiej. Szacownym seniorom i przybyłym gościom swój program artystyczny zaprezentowało Przedszkole nr 5 ze Strzelec Opolskich, zaś o oprawę muzyczno – biesiadną zadbał Eugeniusz Loska lider zespołu B.A.R oraz zespół muzyczny BIS. W udanej zabawie, jak można było wnioskować po świetnych humorach gości, udział wzięło ponad  70 seniorów, w tym najstarsza mieszkanka naszego Osiedla p. Maria Grabolus.

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz naszym gościom za przyjęcie zaproszenia. Szczególne słowa podziękowania należą się organizatorom, członkom ich rodzin, naszym przyjaciołom oraz mniejszym i większym artystom za współpracę i bezinteresowną pomoc przy organizacji tegorocznego Święta Seniora.

 

Henryk Skowronek

Sołtys Szymiszowa - Osiedla