Zawiadomienie - wykonanie operatów szacunkowych

Henryk Skowronek

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 04.11. (sobota) i 06.11. (poniedziałek) 2017r. w sołectwie Szymiszów - Osiedle: ul. Ligonia, Piękna, Poprzeczna, Zielona, 1 Maja, Szkolna, Leśna, Spokojna, Stara Karolina i Fabryczna zostaną przeprowadzone oględziny nieruchomości w związku z koniecznością wykonania operatów szacunkowych, określających wpływ budowy sieci kanalizacji sanitarnej na wzrost wartości nieruchomości, celem naliczenia opłat adiacenckich przez Urząd Gminy w Strzelcach Opolskich.

 

Oględziny przeprowadzą rzeczoznawcy majątkowi: Bożena Matkowska i Karolina Gołąb działające na zlecenie Urzędu Gminy w Strzelcach Opolskich.

Informujemy, że:

1. oględziny dotyczą działki a nie budynku;

2. obecność właściciela nie jest obowiązkowa;

3. z uwagi na dużą ilość oględzin nie można podać dokładnej godziny ich przeprowadzenia.

Rzeczoznawca majątkowy

Bożena Matkowska