Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Henryk Skowronek

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem przez najbliższe 2 lata odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu naszej gminy będzie zajmować się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Strzelcach Opolskich. Poniżej w wersji elektronicznej zamieszczam harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2015r. z sołectwa Szymiszów - Osiedle. Wersja papierowa wraz z objaśnieniem trafi w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych.

 

 

Henryk skowronek

sołtys Szymiszowa - Osiedle