Harmonogramy 2022

Patrycja Murlowska
Wersja papierowa trafi do skrzynek na listy w czerwcu.
Harmonogramy są osobno dla nieruchomości jednorodzinnych i osobno dla wielorodzinnych i niezamieszkałych.