Odbiór odpadów komunalnych 2021

Patrycja Murlowska

 

Wersja papierowa trafi do skrzynek pocztowych w połowie lipca, a do tego czasu prosi się o korzystanie z wersji elektronicznej lub z harmonogramów które będą w miejscach publicznych (tablice informacyjne, market Lewiatan).