Program "Prosument Opolski"

Henryk Skowronek

Uprzejmie informuję, że Gmina Strzelce Opolskie podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w celu rozpowszechnienia i realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” – Prosument Opolski.

 

Przygotowany przez WFOŚiGW w Opolu Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

W ramach Programu będzie można uzyskać 30% wsparcie finansowe w formie dotacji na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

- pompy ciepła

- instalacje solarne

- systemy fotowoltaiczne

- małe elektrownie wiatrowe

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. programu dostępnymi:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 45 891 wew. 150 i 103.

Strona internetowa: http://www.wfosigw.opole.pl/node/377

- w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 40 49 345.

Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl/serwis/index.php?id=3077

Henryk Skowronek