Zamknięcie przejazdów kolejowych

Henryk Skowronek

Szanowni Mieszkańcy

Na podstawie informacji przedstawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74 w Warszawie będącego inwestorem robót remontowych na linii kolejowej Nr 132 w Strzelcach Opolskich zawiadamiam, że w dniach:

od 15 do 22 grudnia 2014r.

nastąpi całodobowe zamknięcie przejazdu kolejowego

w ciągu drogi powiatowej ul. J. Ligonia w Szymiszowie,

      

od 11 do 22 grudnia 2014r.

nastąpi czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego

w ciągu drogi gminnej ul. Małej w Szymiszowie.

Zamknięcie przejazdów spowodowane będzie kompleksową wymianą nawierzchni torowej podczas realizacji zadania pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice”.

         W trakcie zamknięcia przejazdu w ciągu ul. J. Ligonia wyznaczony jest objazd ulicami: Dworcową i Wolności w Szymiszowie, Szymiszowską i Gogolińską w Rożniątowie,  Gogolińską i Opolską w Strzelcach Opolskich oraz Opolską i Wojska Polskiego w Suchej do Ligonia w Szymiszowie.

         Podczas zamknięcia przejazdu na ul. Małej objazd będzie wyznaczony ulicami Dworcową, Wolności i Suską.

 

         W rejonie remontowanych przejazdów kolejowych zostaną wyznaczone przejścia dla ruchu pieszego.

 

Inwestor przeprasza za powstałe utrudnienia.

                                                                                                                

                                                                         Burmistrz                                                                        Strzelec Opolskich