Intencje mszalne 2.10 - 9.10

Patrycja Murlowska

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA 

9:00 Osiedle. Do B. Opatrz. przez wst. MBNPomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog. i zdrowie w rodzinie. Za ++ męża i ojca Alfonsa Piechaczek, rodziców Różę i Michała, Anielę i Jana Hurek, za ++ z rodzin Piechaczek, Hurek, Niedworok, Kurzeja.

14:00 Osiedle. Różaniec

CZWARTEK

11:00 Osiedle Msza Św. i ślub, Łukasz Zimon i Karolina Lipok.

I PIĄTEK – Od godz. 8:00 odwiedziny chorych.

15:30 Osiedle Spotkanie dla kl. VI.

16:30 Osiedle Różaniec Do B. Opatrz. przez wst. MBNPomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog. i zdr. w  rodzinie Noparlik, w rodzinach dzieci i w rodzinie wnuczki. Za ++ męża i ojca Jerzego Noparlik, jego rodziców, 3 siostry,3 szwagrów, rodziców Świerzy, braci Rudolfa i Karola, siostrę Marię, bratanka Piotra, mamę synowej – Lesławę, dziadków z 2 stron, za ++ z pokrew. Noparlik, Świerzy, Chroszcz, Sady, Kuhny i Polok.

SOBOTA

13:00 Osiedle.  Do B. Opatrz. przez wst. MBNPomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog. i zdr. w  rodzinie Piotra i Anety Witoń z okazji chrztu Poli Aleksandry.

15:30 Osiedle Spotkanie dla kl. VIII.

16:30 Osiedle Różaniec Do Miłosierdzia B., przez wst. MBRóżańcowej za + ojca Alojzego Chroszcz w 7 rocznicę śmierci, matkę Marię, za ++ dziadków z 2 stron, ciocie, wujków, kuzynów, kuzynki, za + kuzyna Rudika Skóra.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

9:00 Osiedle. Do B. Opatrz. za ++ męża i ojca Pawła Twardon, córkę Małgorzatę, 2 braci, 2 szwagrów, Theodora Sklorz, Annę Machura, za ++ z rodzin Twardon, Kaczmarczyk, za dusze w czyśćcu cierpiące

 INNE OGŁOSZENIA

  1. Osiedle- sprzątanie k-ła, ul. Spokojna 29 - 23.
  2. Polecam prasę katolicką.
  3. Kolekta na spłatę kredytu i remonty, za tydzień zbiórka przed kościołem na Ukrainę, za dwa tygodnie zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  4. Zbiórka żywności i środków czystości dla Ukrainy.
  5. Za tydzień w wszystkich parafiach liczenie wiernych.
  6. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe, dzisiaj poświęcenie różańców.