Intencje mszalne 1.11 - 8.11

Patrycja Murlowska

NIEDZIELA – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9:00 Osiedle. Do B. Opatrzności za ++ męża Lothara Ploch, matkę Apolonię Wieczorek, teściów Marię i Piotra Ploch, Gerharda i Alfreda Ploch, dziadków i za ++ z pokrew. z 2 stron.

PONIEDZIAŁEK – WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

16:30 Osiedle. Różaniec i Msza Św. Za ++ Zalecanych

CZWARTE

16:30 Osiedle. Różaniec i Msza Św.  Do B. Opatrz. przez wst. MBNPomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog. i zdr. w  rodzinie 

PIĄTEK

16:30 Osiedle. Różaniec i Msza Św.  Do B. Opatrz. przez wst. MBNPomocy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. błog. i zdr. w  rodzinie, w rodzinach dzieci i wnuków. Za ++ męża i ojca, syna Rajmunda, rodziców, teściów, siostrę, za wszystkich ++ z 2 stron.

SOBOTA

16:30 Osiedle. Różaniec i Msza Św. Do Bożej Opatrznośći za ++ Marię Steindor w 2 – gą rocznicę śmierci, męża Alojzego, Rudolfa Kiklaisz, za całe ++ pokrew. Steindor Kiklaisz.

XXXII NIEDZIELA

9:00 Osiedle Do B. Opatrzności za ++ żonę Renatę Ozimek, rodziców Jerzego i Hildegardę Hadrian, Augustyna i Gertrudę Ozimek, brata Piotra, za wszystkich ++ rodzin; Ozimek, Hadrian, Ploch, Glik.

INNE OGŁOSZENIA 

  1. Osiedle- sprzątanie k-ła.  ul.Piękna 85 - 28.
  2. Polecam prasę katolicką. Można składać dary dla seminarium.
  3. Sucha - Bank Pekao Nr konta parafialnego; 71 1240 5178 1111 0010 7406 8976. Osiedle 89 8907 1076 2006 5000 5130 0001 w BS Leśnica/Filia Izbicko
  4. Kolekta  na Kurię i Seminarium, jutro na potrzeby parafii.
  5. W kościele w Szymiszowie może być 35 osób, natomiast w Suchej może  być 50 osób, pozostali mogą być na placu kościelnym. Obowiązkowo wszyscy w maseczkach.
  6. W Suchej każdego dnia adoracja NS z modlitwą różańcową.
  7. Pamiętajmy o wypominkach za naszych ++. Odpusty za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad.
  8. Są do nabycia kalendarze misyjne cena 5zł., oraz rolnicze cena 28zł.