Deklaracje źródeł ciepła

Patrycja Murlowska

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie musiał złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości.

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Polska, zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce.

Obowiązek ten spoczywa na:

Deklaracje będzie można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Ta forma umożliwia złożenie deklaracji bez wychodzenia z domu.
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Link do aplikacji ZONE: http://www.zone.gunb.gov.pl/

oraz pod linkiem  https://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/idn:10454